نهالستان گردو پیوندی کرج

بزرگترین مرکز پخش مستقیم نهال گردو در کشور

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس سوهانی
 ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس

 

نهالستان گردو پیوندی کرج بعنوان معتبرترین مرکز عرضه و توزیع انواع نهال گردو پیوندی و بذری اصلاح شده در کشور پیشرو در عرضه مستقیم و بی واسطه نهال:

 • گردو چندلر پیوندی
 • نهال گردو فرنور پیوندی
 • نهال گردو پدرو پیوندی
 • نهال گردو ژنوتیپ برتر پیوندی
 • نهال گردو هارتلی پیوندی
 • نهال گردو پکان پیوندی
 • نهال گردو اسرائیلی پیوندی
 •   نهال گردو اصلاح شده

غیر پیوندی شامل:

 • نهال گردو تویسرکان
 • نهال گردو دماوند
 • نهال گردو شهمیرزاد
 • نهال گردو بوانات
 • نهال گردو ضیاآبادی
 • نهال گردو اسراییلی پاکوتاه
 • نهال گردو اسراییلی خوشه ای
 • انواع نهال گردو آمریکایی
 • انواع نهال گردو فرانسوی
 • انواع نهال گردو ترکیه ای

در جملگی شهرها و استانهای کشور بصورت ارسال و دریافت یکروزه امکانپذیر میباشد.