نهالستان گردو پیوندی کرج

بزرگترین مرکز پخش مستقیم نهال گردو در کشور

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس سوهانی
 ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس

گردو پیوندی خوشه ای|۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس سوهانی

نهال گردو پیوندی خوشه ای تولید گردیده در نهالستان گردو پیوندی کرج بعنوان اولین و معتبرترین مرکز تولید و عرضه مستقیم انواع نهال گردو اصلاح شده در کشور میباشد.

باغداران گرامی جهت احداث باغ گردو در تمامی اقلیم کشور با توجه به شرایط آب و خاک موجود میبایست اقدام به انتخاب نهال گردو و اخذ مشاوره رایگان مشاورین مرکز اقدام به انتخاب بهترین نهال گردو را از معتبرترین خزانه و نهالستان کشور نمایند.

 

نهال گردو پیوندی خوشه ای

نهال گردو پیوندی خوشه ای

عملکرد باردهی گردوی خوشه ای :

عملکرد باردهی نهال گردوی خوشه ای در سال هشتم پس از کاشت حدود  ۱۰ تن در هکتار برآورد می گردد.

 

تعداد نهال گردو خوشه ای قابل کاشت در هر هکتار :

تعداد نهال گردو خوشه ای قابل کاشت ۳۰۰ اصله نهال گردو در هر هکتار لحاظ می گردد.

 

نحوه حفر گودال مناسب برای کاشت درخت گردو خوشه ای :

نحوه حفر گودال مناسب برای کاشت نهال گردو خوشه ای بصورت قطر و دهانه ی چاله حداقل ۹۰ سانتیمتر عمق چاله ۹۰ سانتیمتر

 

تعداد میوه گردو خوشه ای بر واحد کیلوگرم :

تعداد میوه گردو خوشه ای بر واحد کیلوگرم  ۸۵ الی ۱۰۰ عدد می باشد.

 

استفاده کود مناسب برای گردو خوشه ای :

استفاده کود مناسب برای گردو خوشه ای بر اساس شرایط خاک می توان از کودهای پوسیده دامی گاوی و یا گوسفندی و طیور استفاده نمود.

 

زمان برداشت محصول گردو خوشه ای :

زمان برداشت محصول گردو خوشه ای مهرماه میباشد البته با توجه به اقلیم منطقه تا ۱۰ روز قابل تاخر و تقدم میباشد.

 

منطقه مناسب کاشت نهال گردو خوشه ای :

مناطق مناسب کاشت نهال گردو خوشه ای نیمه سردسیری , سردسیری , کوهستانی و معتدله

 

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس سوهانی

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷   مهندس شمس