نهالستان گردو پیوندی کرج

بزرگترین مرکز پخش مستقیم نهال گردو در کشور

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس سوهانی
 ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس

 

گردوی پیوندی دیرگل |۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس سوهانی

نهال گردو پیوندی دیرگل تولید گردیده در نهالستان گردو پیوندی کرج بعنوان اولین و معتبرترین مرکز تولید و عرضه مستقیم انواع نهال گردو اصلاح شده در کشور میباشد.

باغداران گرامی جهت احداث باغ گردو در تمامی اقلیم کشور با توجه به شرایط آب و خاک موجود میبایست اقدام به انتخاب نهال گردو و اخذ مشاوره رایگان مشاورین مرکز اقدام به انتخاب بهترین نهال را از معتبرترین خزانه و نهالستان کشور نمایند.

گردوی پیوندی دیرگل

گردوی پیوندی دیرگل

 

عملکرد باردهی گردوی دیرگل :

عملکرد باردهی نهال گردوی دیرگل در سال هشتم پس از کاشت حدود  ۹ تن در هکتار برآورد می گردد.

 

تعداد نهال گردو دیرگل قابل کاشت در هر هکتار :

تعداد نهال گردو دیرگل قابل کاشت ۳۰۰ اصله نهال گردو در هر هکتار لحاظ می گردد.

 

نحوه حفر گودال مناسب برای کاشت درخت گردو دیرگل :

نحوه حفر گودال مناسب برای کاشت نهال گردو دیرگل بصورت قطر و دهانه ی چاله حداقل ۹۰ سانتیمتر عمق چاله ۹۰ سانتیمتر

 

تعداد میوه گردو دیرگل بر واحد کیلوگرم :

تعداد میوه گردو دیرگل بر واحد کیلوگرم  ۶۵ الی ۷۰ عدد می باشد.

 

استفاده کود مناسب برای گردو دیرگل :

استفاده کود مناسب برای گردو دیرگل بر اساس شرایط خاک می توان از کودهای پوسیده دامی گاوی و یا گوسفندی و طیور استفاده نمود.

 

زمان باردهی نهال گردو دیرگل :

زمان باردهی نهال گردو دیرگل از همان سال اول کاشت نهال بصورت نوبرانه ۸ الی ۳۰ عدد میباشد.

 

زمان برداشت محصول گردو دیرگل :

زمان برداشت محصول گردو دیرگل مهرماه میباشد البته با توجه به اقلیم منطقه تا ۱۰ روز قابل تاخر و تقدم میباشد.

 

منطقه مناسب کاشت نهال گردو دیرگل :

مناطق مناسب کاشت نهال گردو دیرگل نیمه سردسیری , سردسیری , کوهستانی و معتدله

 

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس سوهانی

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷   مهندس شمس