نهالستان گردو پیوندی کرج

بزرگترین مرکز پخش مستقیم نهال گردو در کشور

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس سوهانی
 ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس

گردو پیوندی روند | ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس سوهانی

نهال گردو پیوندی روند تولید گردیده در نهالستان گردو پیوندی کرج بعنوان اولین و معتبرترین مرکز تولید و عرضه مستقیم انواع نهال گردو اصلاح شده در کشور میباشد.

باغداران گرامی جهت احداث باغ گردو در تمامی اقلیم کشور با توجه به شرایط آب و خاک موجود میبایست اقدام به انتخاب نهال گردو و اخذ مشاوره رایگان مشاورین مرکز اقدام به انتخاب بهترین نهال گردو را از معتبرترین خزانه و نهالستان کشور نمایند.

 

نهال گردو پیوندی روند

نهال گردو پیوندی روند

عملکرد باردهی گردوی روند :

عملکرد باردهی نهال گردوی روند در سال هشتم پس از کاشت حدود  ۷ تن در هکتار برآورد می گردد.

 

تعداد نهال روند قابل کاشت در هر هکتار :

تعداد نهال روند قابل کاشت ۱۵۰ الی ۳۰۰  اصله نهال گردو در هر هکتار لحاظ می گرد

 

 

زمان باردهی نهال گردو روند :

زمان باردهی نهال گردو روند از همان سال اول کاشت نهال بصورت نوبرانه ۵ الی ۳۰ عدد میباشد.

 

توجیه تجاری و اقتصادی رقم گردو روند :

توجیه تجاری و اقتصادی رقم گردو روند  از سال چهارم کاشت باغداران گرامی می توانند محاسبه نمایند.

 

گرده افشان مناسب گردو روند :

گرده افشان مناسب گردو روند رقم فرنت

 

مقاومت روند نسبت به سرمای بهاره :

مقاومت روند نسبت به سرمای بهاره  رقم روند مقاومت بالایی در برابر سرماهای بهاره را دارا میباشد.

 

زمان گلدهی و برگدهی گردو روند :

زمان گلدهی و برگدهی گردو روند اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه میباشد و حدود ۱۴ الی ۱۷ روز بعد از ارقام بومی و محلی می باشد.

 

منطقه مناسب کاشت نهال روند :

مناطق مناسب کاشت نهال روند نیمه سردسیری , سردسیری , کوهستانی و معتدله

 

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس سوهانی

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷   مهندس شمس