نهالستان گردو پیوندی کرج

بزرگترین مرکز پخش مستقیم نهال گردو در کشور

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس سوهانی
 ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس

 

گردو پیوندی شناسنامه دار | ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس سوهانی

 

نهال گردو پیوندی شناسنامه دار تولید گردیده در نهالستان گردو پیوندی کرج بعنوان اولین و معتبرترین مرکز تولید و عرضه مستقیم انواع نهال گردو اصلاح شده در کشور میباشد.

باغداران گرامی جهت احداث باغ گردو در تمامی اقلیم کشور با توجه به شرایط آب و خاک موجود میبایست اقدام به انتخاب نهال گردو و اخذ مشاوره رایگان مشاورین مرکز اقدام به انتخاب بهترین نهال را از معتبرترین خزانه و نهالستان کشور نمایند.

 

نهال گردو پیوندی شناسنامه دار

نهال گردو پیوندی شناسنامه دار

عملکرد باردهی گردوی شناسنامه دار :

عملکرد باردهی نهال گردوی شناسنامه دار در سال هشتم پس از کاشت حدود  ۹ تن در هکتار برآورد می گردد.

  

وزن میوه درخت گردو شناسنامه دار :

وزن میوه درخت گردو شناسنامه دار حدود ۱۵ گرم می باشد.

 

زمان باردهی نهال گردو شناسنامه دار :

زمان باردهی نهال گردو شناسنامه دار از همان سال اول کاشت نهال بصورت نوبرانه ۸ الی ۳۰ عدد میباشد.

 

توجیه تجاری و اقتصادی رقم گردو شناسنامه دار :

توجیه تجاری و اقتصادی رقم گردو شناسنامه دار  از سال چهارم کاشت باغداران گرامی می توانند محاسبه نمایند.

 

گرده افشان مناسب گردو شناسنامه دار :

گرده افشان مناسب گردو شناسنامه دار رقم فرانکت فرانسوی

 

مقاومت گردو شناسنامه دار نسبت به سرمای بهاره :

مقاومت گردو شناسنامه دار نسبت به سرمای بهاره  رقم شناسنامه دار مقاومت بالایی در برابر سرماهای بهاره را دارا میباشد.

  

زمان برداشت محصول نهال گردو شناسنامه دار :

زمان برداشت محصول نهال گردو شناسنامه دار مهرماه میباشد البته با توجه به اقلیم منطقه تا ۱۰ روز قابل تاخر و تقدم میباشد.

 

منطقه مناسب کاشت نهال گردو شناسنامه دار :

مناطق مناسب کاشت نهال گردو شناسنامه دار نیمه سردسیری , سردسیری , کوهستانی و معتدله

 

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس سوهانی

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷   مهندس شمس