نهالستان گردو پیوندی کرج

بزرگترین مرکز پخش مستقیم نهال گردو در کشور

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس سوهانی
 ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس

 گردو پیوندی شیلی |۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس احمد بابا

 

نهال گردو پیوندی شیلی تولید گردیده در نهالستان گردو پیوندی کرج بعنوان اولین و معتبرترین مرکز تولید و عرضه مستقیم انواع نهال گردو اصلاح شده در کشور میباشد.

باغداران گرامی جهت احداث باغ گردو در تمامی اقلیم کشور با توجه به شرایط آب و خاک موجود میبایست اقدام به انتخاب نهال گردو و اخذ مشاوره رایگان مشاورین مرکز اقدام به انتخاب بهترین نهال گردو را از معتبرترین خزانه و نهالستان کشور نمایند.

 

نهال گردو پیوندی شیلی

نهال گردو پیوندی شیلی

عملکرد باردهی گردوی شیلی :

عملکرد باردهی نهال گردوی شیلی در سال هشتم پس از کاشت حدود  ۹ تن در هکتار برآورد می گردد.

 

نحوه حفر گودال مناسب برای کاشت درخت گردو شیلی :

نحوه حفر گودال مناسب برای کاشت نهال گردو شیلی بصورت قطر و دهانه ی چاله حداقل ۹۰ سانتیمتر عمق چاله ۹۰ سانتیمتر

 

استفاده کود مناسب برای گردو شیلی :

استفاده کود مناسب برای گردو شیلی بر اساس شرایط خاک می توان از کودهای پوسیده دامی گاوی و یا گوسفندی و طیور استفاده نمود.

 

زمان هرس درخت گردو شیلی :

زمان هرس درخت گردو شیلی اواخر پاییز و یا اواخر زمستان میباشد.

 

ارتفاع تاج درخت گردو شیلی پیوندی :

ارتفاع تاج درخت گردو شیلی پیوندی بشکل تاج درخت شیلی در زمان بلوغ حدود ۶ متر و گستردگی آن حدود ۳ متر

 

 

زمان باردهی نهال گردو شیلی :

زمان باردهی نهال گردو شیلی از همان سال اول کاشت نهال بصورت نوبرانه ۴ الی ۳۰ عدد میباشد.

 

منطقه مناسب کاشت نهال گردو شیلی :

مناطق مناسب کاشت نهال گردو شیلی نیمه سردسیری , سردسیری , کوهستانی و معتدله

 

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس احمد بابا

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷   مهندس شمس