نهالستان گردو پیوندی کرج

بزرگترین مرکز پخش مستقیم نهال گردو در کشور

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس سوهانی
 ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس

گردو پیوندی فرانکت | ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس سوهانی

نهال گردو پیوندی فرانکت تولید گردیده در نهالستان گردو پیوندی کرج بعنوان اولین و معتبرترین مرکز تولید و عرضه مستقیم انواع نهال گردو اصلاح شده در کشور میباشد.

باغداران گرامی جهت احداث باغ گردو در تمامی اقلیم کشور با توجه به شرایط آب و خاک موجود میبایست اقدام به انتخاب نهال گردو و اخذ مشاوره رایگان مشاورین مرکز اقدام به انتخاب بهترین نهال گردو را از معتبرترین خزانه و نهالستان کشور نمایند.

 

نهال گردو پیوندی فرانکت

نهال گردو پیوندی فرانکت

عملکرد باردهی گردوی فرانکت :

عملکرد باردهی نهال گردوی فرانکت در سال هشتم پس از کاشت حدود  ۵ تن در هکتار برآورد می گردد.

  

زمان باردهی نهال گردو فرانکت :

زمان باردهی نهال گردو فرانکت از همان سال اول کاشت نهال بصورت نوبرانه ۸ الی ۳۰ عدد میباشد.

 

توجیه تجاری و اقتصادی رقم گردو فرانکت :

توجیه تجاری و اقتصادی رقم گردو فرانکت  از سال چهارم کاشت باغداران گرامی می توانند محاسبه نمایند.

 

گرده افشان مناسب گردو فرانکت :

گرده افشان مناسب گردو فرانکت رقم چندلر

 

مقاومت گردو فرانکت نسبت به سرمای بهاره :

مقاومت گردو فرانکت نسبت به سرمای بهاره  رقم فرانکت مقاومت بالایی در برابر سرماهای بهاره را دارا میباشد.

 

زمان گلدهی و برگدهی گردو فرانکت :

زمان گلدهی و برگدهی گردو فرانکت اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه میباشد و حدود ۱۴ الی ۱۷ روز بعد از ارقام بومی و محلی می باشد.

 

زمان برداشت محصول گردو فرانکت :

زمان برداشت محصول گردو فرانکت مهرماه میباشد البته با توجه به اقلیم منطقه تا ۱۰ روز قابل تاخر و تقدم میباشد.

 

منطقه مناسب کاشت نهال گردو فرانکت :

مناطق مناسب کاشت نهال گردو فرانکت نیمه سردسیری , سردسیری , کوهستانی و معتدله

 

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس سوهانی

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷   مهندس شمس