نهالستان گردو پیوندی کرج

بزرگترین مرکز پخش مستقیم نهال گردو در کشور

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس سوهانی
 ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس

 

گردوی پیوندی پاکوتاه | ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس سوهانی

 

نهال گردو پیوندی پاکوتاه تولید گردیده در نهالستان گردو پیوندی کرج بعنوان اولین و معتبرترین مرکز تولید و عرضه مستقیم انواع نهال گردو اصلاح شده در کشور میباشد.

باغداران گرامی جهت احداث باغ گردو در تمامی اقلیم کشور با توجه به شرایط آب و خاک موجود میبایست اقدام به انتخاب نهال گردو و اخذ مشاوره رایگان مشاورین مرکز اقدام به انتخاب بهترین نهال را از معتبرترین خزانه و نهالستان کشور نمایند.

 

نهال گردو پاکوتاه

نهال گردو پاکوتاه

 

عملکرد باردهی گردوی پاکوتاه :

عملکرد باردهی نهال گردوی پاکوتاه در سال هشتم پس از کاشت حدود  ۹ تن در هکتار برآورد می گردد.

 

تعداد نهال گردو پاکوتاه قابل کاشت در هر هکتار :

تعداد نهال گردو پاکوتاه قابل کاشت ۳۰۰ اصله در هر هکتار لحاظ می گردد.

 

نحوه حفر گودال مناسب برای کاشت درخت گردو پاکوتاه :

نحوه حفر گودال مناسب برای کاشت بصورت قطر و دهانه ی چاله حداقل ۹۰ سانتیمتر عمق چاله ۹۰ سانتیمتر

 

 زمان هرس درخت گردو پاکوتاه :

زمان هرس درخت اواخر پاییز و یا اواخر زمستان میباشد.

 

 وزن میوه درخت گردو پاکوتاه :

وزن میوه درخت حدود ۱۵ گرم می باشد.

 

 زمان باردهی نهال گردو پاکوتاه :

زمان باردهی از همان سال اول کاشت نهال بصورت نوبرانه ۸ الی ۳۰ عدد میباشد.

 

مقاومت گردو پاکوتاه نسبت به سرمای بهاره :

مقاومت آن نسبت به سرمای بهاره رقم پاکوتاه مقاومت بالایی در برابر سرماهای بهاره را دارا میباشد.

 

 زمان برداشت محصول نهال گردو پاکوتاه :

زمان برداشت محصول از مهرماه میباشد البته با توجه به اقلیم منطقه تا ۱۰ روز قابل تاخر و تقدم میباشد.

 

منطقه مناسب کاشت نهال گردو پاکوتاه :

مناطق مناسب کاشت نهال گردو پاکوتاه نیمه سردسیری , سردسیری , کوهستانی و معتدله

 

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس سوهانی

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷   مهندس شمس