نهالستان گردو پیوندی کرج

بزرگترین مرکز پخش مستقیم نهال گردو در کشور

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس سوهانی
 ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس

 گردو پیوندی پدرو | ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس سوهانی

 

نهال گردو پیوندی پدرو تولید گردیده در نهالستان گردو پیوندی کرج بعنوان اولین و معتبرترین مرکز تولید و عرضه مستقیم انواع نهال گردو اصلاح شده در کشور میباشد.

باغداران گرامی جهت احداث باغ گردو در تمامی اقلیم کشور با توجه به شرایط آب و خاک موجود میبایست اقدام به انتخاب نهال گردو و اخذ مشاوره رایگان مشاورین مرکز اقدام به انتخاب بهترین نهال گردو را از معتبرترین خزانه و نهالستان کشور نمایند.

نهال گردو پیوندی پدرو

نهال گردو پیوندی پدرو

 

عملکرد باردهی گردوی پدرو :

عملکرد باردهی نهال گردوی پدرو در سال هشتم پس از کاشت حدود  ۷ تن در هکتار برآورد می گردد.

 

تعداد نهال پدرو قابل کاشت در هر هکتار :

تعداد نهال پدرو قابل کاشت ۲۷۰ الی ۳۰۰  اصله نهال گردو در هر هکتار لحاظ می گردد.

 

نحوه حفر گودال مناسب برای کاشت درخت پدرو :

نحوه حفر گودال مناسب برای کاشت نهال پدرو بصورت قطر و دهانه ی چاله حداقل ۹۰ سانتیمتر عمق چاله ۹۰ سانتیمتر

 

استفاده کود مناسب برای گردو پدرو :

استفاده کود مناسب برای گردو پدرو بر اساس شرایط خاک می توان از کودهای پوسیده دامی گاوی و یا گوسفندی و طیور استفاده نمود.

 

آب مورد نیاز درختان پدرو :

آب مورد نیاز درختان پدرو در فصل بهار هر ۱۲ روز یکبار در فصول تابستان حداقل هر از روز یکبار

 

زمان باردهی نهال گردو پدرو :

زمان باردهی نهال گردو پدرو از همان سال اول کاشت نهال بصورت نوبرانه ۵ الی ۳۰ عدد میباشد.

 

زمان برداشت محصول گردو پدرو :

زمان برداشت محصول گردو پدرو مهرماه میباشد البته با توجه به اقلیم منطقه تا ۱۰ روز قابل تاخر و تقدم میباشد.

 

منطقه مناسب کاشت نهال پدرو :

مناطق مناسب کاشت نهال پدرو نیمه سردسیری , سردسیری , کوهستانی و معتدله

 

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس سوهانی

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷   مهندس شمس