نهالستان گردو پیوندی کرج

بزرگترین مرکز پخش مستقیم نهال گردو در کشور

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس سوهانی
 ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس

گردوی پیوندی پوست کاغذی |۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس احمد بابا

نهال گردو پیوندی پوست کاغذی تولید گردیده در نهالستان گردو پیوندی کرج بعنوان اولین و معتبرترین مرکز تولید و عرضه مستقیم انواع نهال گردو اصلاح شده در کشور میباشد.

باغداران گرامی جهت احداث باغ گردو در تمامی اقلیم کشور با توجه به شرایط آب و خاک موجود میبایست اقدام به انتخاب نهال گردو و اخذ مشاوره رایگان مشاورین مرکز اقدام به انتخاب بهترین نهال را از معتبرترین خزانه و نهالستان کشور نمایند.

 

نهال گردو پیوندی پوست کاغذی

نهال گردو پیوندی پوست کاغذی

عملکرد باردهی گردوی پوست کاغذی :

عملکرد باردهی نهال گردوی پوست کاغذی در سال هشتم پس از کاشت حدود  ۹ تن در هکتار برآورد می گردد.

 

تعداد نهال گردو پوست کاغذی قابل کاشت در هر هکتار :

تعداد نهال گردو پوست کاغذی قابل کاشت ۳۰۰ اصله نهال گردو در هر هکتار لحاظ می گردد.

 

ارتفاع تاج درخت گردو پوست کاغذی پیوندی :

ارتفاع تاج درخت پوست کاغذی پیوندی بشکل تاج درخت پوست کاغذی در زمان بلوغ حدود ۶٫۵ متر و گستردگی آن حدود ۳ متر

 

آب مورد نیاز درختان گردو پوست کاغذی :

آب مورد نیاز درختان پوست کاغذی در فصل بهار هر ۱۴ روز یکبار در فصول تابستان حداقل هر ۷ روز یکبار

 

وزن میوه درخت گردو پوست کاغذی :

وزن میوه درخت گردو پوست کاغذی حدود ۱۵ گرم می باشد.

 

زمان باردهی نهال گردو پوست کاغذی :

زمان باردهی نهال گردو پوست کاغذی از همان سال اول کاشت نهال بصورت نوبرانه ۸ الی ۳۰ عدد میباشد.

 

 

زمان گلدهی و برگدهی گردو پوست کاغذی :

زمان گلدهی و برگدهی گردو پوست کاغذی اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه میباشد و حدود ۱۴ الی ۱۷ روز بعد از ارقام بومی و محلی می باشد.

 

منطقه مناسب کاشت نهال گردو پوست کاغذی :

مناطق مناسب کاشت نهال پوست کاغذی نیمه سردسیری , سردسیری , کوهستانی و معتدله

 

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس احمد بابا

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷   مهندس شمس