نهالستان گردو پیوندی کرج

بزرگترین مرکز پخش مستقیم نهال گردو در کشور

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس سوهانی
 ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس

گردو پیوندی پکان سردسیری |۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس احمد بابا

نهال گردو پیوندی پکان سردسیری تولید گردیده در نهالستان گردو پیوندی کرج بعنوان اولین و معتبرترین مرکز تولید و عرضه مستقیم انواع نهال گردو اصلاح شده در کشور میباشد.

باغداران گرامی جهت احداث باغ گردو در تمامی اقلیم کشور با توجه به شرایط آب و خاک موجود میبایست اقدام به انتخاب نهال گردو و اخذ مشاوره رایگان مشاورین مرکز اقدام به انتخاب بهترین نهال را از معتبرترین خزانه و نهالستان کشور نمایند.

 

نهال گردو پیوندی پکان سردسیری

نهال گردو پیوندی پکان سردسیری

عملکرد باردهی گردوی پکان سردسیری :

عملکرد باردهی نهال گردوی پکان سردسیری در سال هشتم پس از کاشت حدود  ۱۰ تن در هکتار برآورد می گردد.

 

تعداد نهال پکان سردسیری قابل کاشت در هر هکتار :

تعداد نهال پکان سردسیری قابل کاشت ۳۵۰ اصله نهال گردو در هر هکتار لحاظ می گردد.

 

نحوه حفر گودال مناسب برای کاشت درخت گردو پکان سردسیری :

نحوه حفر گودال مناسب برای کاشت نهال گردو پکان سردسیری بصورت قطر و دهانه ی چاله حداقل ۹۰ سانتیمتر عمق چاله ۹۰ سانتیمتر

 

تعداد میوه گردو پکان سردسیری بر واحد کیلوگرم :

تعداد میوه گردو پکان سردسیری بر واحد کیلوگرم  ۷۵ الی ۸۰ عدد می باشد.

 

استفاده کود مناسب برای گردو پکان سردسیری :

استفاده کود مناسب برای گردو پکان سردسیری بر اساس شرایط خاک می توان از کودهای پوسیده دامی گاوی و یا گوسفندی و طیور استفاده نمود.

 

زمان هرس درخت پکان سردسیری :

زمان هرس درخت پکان سردسیری اواخر پاییز و یا اواخر زمستان میباشد

 

زمان باردهی نهال گردو پکان سردسیری :

زمان باردهی نهال گردو پکان سردسیری از همان سال اول کاشت نهال بصورت نوبرانه ۴ الی ۳۰ عدد میباشد.

  

منطقه مناسب کاشت نهال پکان سردسیری :

مناطق مناسب کاشت نهال پکان سردسیری نیمه سردسیری , سردسیری , کوهستانی و سردسیری

 

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس احمد بابا

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷   مهندس شمس