نهالستان گردو پیوندی کرج

بزرگترین مرکز پخش مستقیم نهال گردو در کشور

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس سوهانی
 ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس

 نهال گردو پیوندی پکان معتدله| ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس سوهانی

  

 نهال گردوی پیوندی پکان معتدله تولید گردیده در نهالستان گردو پیوندی کرج بعنوان اولین و معتبرترین مرکز تولید و عرضه مستقیم انواع نهال گردو اصلاح شده در کشور میباشد.

باغداران گرامی جهت احداث باغ گردو در تمامی اقلیم کشور با توجه به شرایط آب و خاک موجود میبایست اقدام به انتخاب نهال گردو و اخذ مشاوره رایگان مشاورین مرکز اقدام به انتخاب بهترین نهال را از معتبرترین خزانه و نهالستان کشور نمایند.

 

نهال گردو پیوندی پکان معتدله

نهال گردو پیوندی پکان معتدله

گردو پکان معتدله قابل کاشت در هر هکتار :

تعداد نهال پکان معتدله قابل کاشت ۳۵۰ اصله نهال در هر هکتار لحاظ می گردد.

 

نحوه حفر گودال مناسب برای کاشت درخت پکان معتدله :

نحوه حفر گودال مناسب برای کاشت نهال پکان معتدله بصورت قطر و دهانه ی چاله حداقل ۹۰ سانتیمتر عمق چاله ۹۰ سانتیمتر

 

تعداد میوه گردو پکان معتدله بر واحد کیلوگرم :

تعداد میوه گردو پکان معتدله بر واحد کیلوگرم  ۷۵ الی ۸۰ عدد می باشد.

 

زمان هرس درخت پکان معتدله :

زمان هرس درخت پکان معتدله اواخر پاییز و یا اواخر زمستان میباشد.

 

ارتفاع تاج درخت پکان معتدله پیوندی :

ارتفاع تاج درخت پکان معتدله پیوندی بشکل تاج درخت پکان معتدله در زمان بلوغ حدود ۶٫۵ متر و گستردگی آن حدود ۳ متر

 

آب مورد نیاز درختان پکان معتدله :

آب مورد نیاز درختان پکان معتدله در فصل بهار هر ۲۰ روز یکبار در فصول تابستان حداقل هر ۱۰ روز یکبار

 

 گرده افشان مناسب گردو پکان معتدله :

گرده افشان مناسب پکان معتدله رقم فرانکت فرانسوی

 

زمان برداشت محصول پکان معتدله :

زمان برداشت محصول از مهرماه میباشد البته با توجه به اقلیم منطقه تا ۷ روز قابل تاخر و تقدم میباشد.

 

منطقه مناسب کاشت نهال پکان معتدله :

مناطق مناسب کاشت نهال پکان معتدله نیمه سردسیری , سردسیری , کوهستانی و معتدله

 

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس سوهانی

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷   مهندس شمس