نهالستان گردو پیوندی کرج

بزرگترین مرکز پخش مستقیم نهال گردو در کشور

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس سوهانی
 ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس

گردوی پیوندی کانادایی | ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس سوهانی

نهال گردو پیوندی کانادایی تولید گردیده در نهالستان گردو پیوندی کرج بعنوان اولین و معتبرترین مرکز تولید و عرضه مستقیم انواع نهال گردو اصلاح شده در کشور میباشد.

باغداران گرامی جهت احداث باغ گردو در تمامی اقلیم کشور با توجه به شرایط آب و خاک موجود میبایست اقدام به انتخاب نهال گردو و اخذ مشاوره رایگان مشاورین مرکز اقدام به انتخاب بهترین نهال گردو را از معتبرترین خزانه و نهالستان کشور نمایند.

 

نهال گردو پیوندی کانادایی

نهال گردو پیوندی کانادایی

عملکرد باردهی گردوی کانادایی :

عملکرد باردهی نهال گردوی کانادایی در سال هشتم پس از کاشت حدود  ۸ تن در هکتار برآورد می گردد.

 

تعداد نهال کانادایی قابل کاشت در هر هکتار :

تعداد نهال کانادایی قابل کاشت ۴۰۰ اصله نهال گردو در هر هکتار لحاظ می گردد.

 

نحوه حفر گودال مناسب برای کاشت درخت کانادایی :

نحوه حفر گودال مناسب برای کاشت نهال کانادایی بصورت قطر و دهانه ی چاله حداقل ۹۰ سانتیمتر عمق چاله ۹۰ سانتیمتر

 

تعداد میوه گردو کانادایی بر واحد کیلوگرم :

تعداد میوه گردو کانادایی بر واحد کیلوگرم  ۷۰ الی ۸۰ عدد می باشد.

 

استفاده کود مناسب برای گردو کانادایی :

استفاده کود مناسب برای گردو کانادایی بر اساس شرایط خاک می توان از کودهای پوسیده دامی گاوی و یا گوسفندی و طیور استفاده نمود.

 

زمان هرس درخت گردو کانادایی :

زمان هرس درخت گردو کانادایی اواخر پاییز و یا اواخر زمستان میباشد.

 

ارتفاع تاج درخت گردو کانادایی پیوندی :

ارتفاع تاج درخت گردو کانادایی پیوندی بشکل تاج درخت کانادایی در زمان بلوغ حدود ۶ متر و گستردگی آن حدود ۳ متر

 

منطقه مناسب کاشت نهال گردو کانادایی :

مناطق مناسب کاشت نهال گردو کانادایی نیمه سردسیری , سردسیری , کوهستانی و معتدله

 

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس سوهانی

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷   مهندس شمس