نهالستان گردو پیوندی کرج

بزرگترین مرکز پخش مستقیم نهال گردو در کشور

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس سوهانی
 ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس

 نهال گردوی پیوندی | ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس احمد بابا

نهال گردو پیوندی تولید گردیده در نهالستان گردو پیوندی کرج بعنوان اولین و معتبرترین مرکز تولید و عرضه مستقیم انواع نهال گردو اصلاح شده در کشور میباشد.

باغداران گرامی جهت احداث باغ گردو در تمامی اقلیم کشور با توجه به شرایط آب و خاک موجود میبایست اقدام به انتخاب نهال گردو و اخذ مشاوره رایگان مشاورین مرکز اقدام به انتخاب بهترین نهال را از معتبرترین خزانه و نهالستان کشور نمایند.

 

نهال گردو پیوندی

نهال گردو پیوندی

عملکرد باردهی گردوی پیوندی :

عملکرد باردهی نهال گردوی پیوندی در سال هشتم پس از کاشت حدود  ۹ تن در هکتار برآورد می گردد.

 

تعداد نهال گردو پیوندی قابل کاشت در هر هکتار :

تعداد نهال پیوندی قابل کاشت ۳۰۰ اصله نهال گردو در هر هکتار لحاظ می گردد.

 

نحوه حفر گودال مناسب برای کاشت درخت گردو پیوندی :

نحوه حفر گودال مناسب برای کاشت نهال پیوندی بصورت قطر و دهانه ی چاله حداقل ۹۰ سانتیمتر عمق چاله ۹۰ سانتیمتر 

 

ارتفاع تاج درخت گردو پیوندی پیوندی :

ارتفاع تاج درخت پیوندی بشکل تاج درخت آمریکایی در زمان بلوغ حدود ۶٫۵ متر و گستردگی آن حدود ۳ متر

 

زمان باردهی نهال گردو پیوندی :

زمان باردهی نهال گردو پیوندی از همان سال اول کاشت نهال بصورت نوبرانه ۸ الی ۳۰ عدد میباشد.

 

مقاومت گردو پیوندی نسبت به سرمای بهاره :

مقاومت نهال پیوندی نسبت به سرمای بهاره  رقم آمریکایی مقاومت بالایی در برابر سرماهای بهاره را دارا میباشد.

 

زمان برداشت محصول گردو پیوندی :

زمان برداشت محصول از مهرماه میباشد البته با توجه به اقلیم منطقه تا ۱۰ روز قابل تاخر و تقدم میباشد.

 

منطقه مناسب کاشت نهال گردو پیوندی :

مناطق مناسب کاشت نهال آمریکایی نیمه سردسیری , سردسیری , کوهستانی و معتدله

 

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس احمد بابا

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷   مهندس شمس