نهالستان گردو پیوندی کرج

بزرگترین مرکز پخش مستقیم نهال گردو در کشور

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس سوهانی
 ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس

گردو چندلر پیوندی |۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس سوهانی

نهال گردو پیوندی چندلر تولید گردیده در نهالستان گردو پیوندی کرج بعنوان اولین و معتبرترین مرکز تولید و عرضه مستقیم انواع نهال گردو اصلاح شده در کشور میباشد.

باغداران گرامی جهت احداث باغ گردو در تمامی اقلیم کشور با توجه به شرایط آب و خاک موجود میبایست اقدام به انتخاب نهال گردو و اخذ مشاوره رایگان مشاورین مرکز اقدام به انتخاب بهترین نهال را از معتبرترین خزانه و نهالستان کشور نمایند.

 

نهال گردو چندلر پیوندی

نهال گردو چندلر پیوندی

عملکرد باردهی گردوی چندلر پیوندی :

عملکرد باردهی نهال گردوی چندلر در سال هشتم پس از کاشت حدود  ۹ تن در هکتار برآورد می گردد.

 

آب مورد نیاز درختان چندلرپیوندی :

آب مورد نیاز درختان چندلر در فصل بهار هر ۱۴ روز یکبار در فصول تابستان حداقل هر از روز یکبار

 

وزن میوه درخت گردو چندلر :

وزن میوه درخت گردو چندلر حدود ۱۵ گرم می باشد.

 

زمان باردهی نهال گردو چندلر :

زمان باردهی نهال گردو چندلر از همان سال اول کاشت نهال بصورت نوبرانه ۸ الی ۳۰ عدد میباشد.

  

گرده افشان مناسب گردو چندلر :

گرده افشان مناسب گردو چندلر رقم فرانکت فرانسوی

 

زمان گلدهی و برگدهی گردو چندلر :

زمان گلدهی و برگدهی گردو چندلر اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه میباشد و حدود ۱۴ الی ۱۷ روز بعد از ارقام بومی و محلی می باشد.

 

زمان برداشت محصول چندلر :

زمان برداشت محصول چندلر مهرماه میباشد البته با توجه به اقلیم منطقه تا ۱۰ روز قابل تاخر و تقدم میباشد.

 

منطقه مناسب کاشت نهال چندلر پیوندی :

مناطق مناسب کاشت نهال چندلر نیمه سردسیری , سردسیری , کوهستانی و معتدله

 

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس سوهانی

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷   مهندس شمس