نهالستان گردو پیوندی کرج

بزرگترین مرکز پخش مستقیم نهال گردو در کشور

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس سوهانی
 ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس

گردو ژنوتیپ پیوندی|۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس سوهانی

نهال گردو ژنوتیپ پیوندی تولید گردیده در نهالستان گردو پیوندی کرج بعنوان اولین و معتبرترین مرکز تولید و عرضه مستقیم انواع نهال گردو اصلاح شده در کشور میباشد.

باغداران گرامی جهت احداث باغ گردو در تمامی اقلیم کشور با توجه به شرایط آب و خاک موجود میبایست اقدام به انتخاب نهال گردو و اخذ مشاوره رایگان مشاورین مرکز اقدام به انتخاب بهترین نهال را از معتبرترین خزانه و نهالستان کشور نمایند.

نهال گردو ژنوتیپ پیوندی

نهال گردو ژنوتیپ پیوندی

 

عملکرد باردهی گردوی ژنوتیپ :

عملکرد باردهی نهال گردوی ژنوتیپ در سال هشتم پس از کاشت حدود  ۹ تن در هکتار برآورد می گردد.

 

استفاده کود مناسب برای گردو ژنوتیپ :

استفاده کود مناسب برای گردو ژنوتیپ بر اساس شرایط خاک می توان از کودهای پوسیده دامی گاوی و یا گوسفندی و طیور استفاده نمود.

 

آب مورد نیاز درختان گردو ژنوتیپ :

آب مورد نیاز درختان گردو ژنوتیپ در فصل بهار هر ۱۴ روز یکبار در فصول تابستان حداقل هر ۷ روز یکبار

 

توجیه تجاری و اقتصادی رقم گردو ژنوتیپ :

توجیه تجاری و اقتصادی رقم گردو ژنوتیپ  از سال چهارم کاشت باغداران گرامی می توانند محاسبه نمایند.

 

مقاومت گردو ژنوتیپ نسبت به سرمای بهاره :

مقاومت گردو ژنوتیپ نسبت به سرمای بهاره  رقم ژنوتیپ مقاومت بالایی در برابر سرماهای بهاره را دارا میباشد.

 

زمان گلدهی و برگدهی گردو ژنوتیپ :

زمان گلدهی و برگدهی گردو ژنوتیپ اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه میباشد و حدود ۱۴ الی ۱۷ روز بعد از ارقام بومی و محلی می باشد.

 

زمان برداشت محصول گردو ژنوتیپ :

زمان برداشت محصول گردو ژنوتیپ مهرماه میباشد البته با توجه به اقلیم منطقه تا ۱۰ روز قابل تاخر و تقدم میباشد.

 

منطقه مناسب کاشت نهال گردو ژنوتیپ :

مناطق مناسب کاشت نهال گردو ژنوتیپ نیمه سردسیری , سردسیری , کوهستانی و معتدله

 

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس سوهانی

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷   مهندس شمس