نهالستان گردو پیوندی کرج

بزرگترین مرکز پخش مستقیم نهال گردو در کشور

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس سوهانی
 ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس

گردو پیوندی پکان گرمسیری |۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس سوهانی

نهال گردو پیوندی پکان گرمسیری تولید گردیده در نهالستان گردو پیوندی کرج بعنوان اولین و معتبرترین مرکز تولید و عرضه مستقیم انواع نهال گردو اصلاح شده در کشور میباشد.

باغداران گرامی جهت احداث باغ گردو در تمامی اقلیم کشور با توجه به شرایط آب و خاک موجود میبایست اقدام به انتخاب نهال گردو و اخذ مشاوره رایگان مشاورین مرکز اقدام به انتخاب بهترین نهال را از معتبرترین خزانه و نهالستان کشور نمایند.

 

گردو پیوندی پکان گرمسیری

گردو پیوندی پکان گرمسیری

تعداد میوه گردو پکان گرمسیری بر واحد کیلوگرم :

تعداد میوه گردو پکان گرمسیری بر واحد کیلوگرم  ۷۵ الی ۸۰ عدد می باشد.

 

ارتفاع تاج درخت پکان گرمسیری پیوندی :

ارتفاع تاج درخت پکان گرمسیری پیوندی بشکل تاج درخت پکان گرمسیری در زمان بلوغ حدود ۶٫۵ متر و گستردگی آن حدود ۳ متر

 

آب مورد نیاز درختان پکان گرمسیری :

آب مورد نیاز درختان پکان گرمسیری در فصل بهار هر ۲۰ روز یکبار در فصول تابستان حداقل هر ۱۰ روز یکبار

 

مقاومت گردو پکان گرمسیری نسبت به سرمای بهاره :

مقاومت گردو پکان گرمسیری نسبت به سرمای بهاره  رقم پکان گرمسیری مقاومت بالایی در برابر سرماهای بهاره را دارا میباشد.

 

زمان گلدهی و برگدهی گردو پکان گرمسیری :

زمان گلدهی و برگدهی گردو پکان گرمسیری اواخر فروردین میباشد و حدود ۳ الی ۷ روز بعد از ارقام بومی و محلی می باشد.

 

زمان برداشت محصول گردو پکان گرمسیری :

زمان برداشت محصول پکان گرمسیری مهرماه میباشد البته با توجه به اقلیم منطقه تا ۷ روز قابل تاخر و تقدم میباشد.

 

منطقه مناسب کاشت نهال پکان گرمسیری :

مناطق مناسب کاشت نهال پکان گرمسیری نیمه سردسیری , سردسیری , کوهستانی و گرمسیری

 

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس سوهانی

۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷   مهندس شمس